anasayfaya dön

AiLEHEKiMiNCE.COM

 

PERİFERİK YAYMA  VE KULLANIM YERLERİ-2

Dr.Ahmet ERGİN 

Ailehekimliği Uzmanı

 

Periferik  Yaymanın Kalitesini Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Çok ince, kan damlası küçük

  2. Uygun

  3. Çok kısa, kan damlası küçük

  4. Çok kalın ve kan damlası büyük

A) 4x büyütme ile inceleme:

Tüm yayma 4x büyütme ile taranmalıdır. İyi bir boyama durumunda yayma üzerinde üç bölge görünür: baş, gövde ve kuyruk. Preparatın kuyruk bölümünde eritrositler tek tek dizilmişlerdir. Fagositer elemanlar bu bölgede daha yoğun olarak bulunur. Gövde bölümünde lenfositler daha yoğundur ve eritrositler bir biri üzerine yerleşmiştir. Eğer tarama sırasında lökositler üniform bir dağılım göstermiyor ve büyük lökositler kuyruk bölümünde bulunuyorsa lökosit formülü yanlış sonuç verecektir. Bu tarama ile aşağıdaki veriler elde edilebilir:

Yaymanın kalitesi Çok kalın ve ince yayılmış preparatlar tanınabilir. Boşluklar içeren preparatlarda lamın üzerinde yağ bulunduğu anlaşılabilir.
Trombosit kümeleri: EDTA içinde trombositlerin yığınlar oluşturmasına bağlıdır ve trombosit sayısı konusunda yanıltıcıdır. 

Epitel  hücreleri: Girilen damara ait hücreler yayılmış olabilir. Yığınlar oluşturdukları için malign hücre zannedilebilir.

Otoaglütinasyon: otoimmün hemolitik anemilerde görülür. İleri düzeyde rulo formasyonu otoaglütinasyonla karıştırılabilir.

Rulo formasyonunda eritrositler kolonlar halinde dizilirken otoaglütinasyonda yığınlar tarzındadır. Kana serum fizyolojik eklenmesi durumunda rulo formasyonu bozulurken otoaglütinasyonda her hangi bir değişiklik olmaz.

Rulo formasyonu   

AIHA:autoagglutination

 

 

 

 

 

Otoaglütinasyon

 

(2) 10x büyütme ile inceleme:
        (1)  Bir alanda 25-40 arasında lökosit görülmesi total lökosit sayısının normal olduğunu düşündürür.
        (2)  Malarya paraziti özellikle gametosit evresinde bu büyütme ile yakalanabilir.
        (3)  Normal büyütmede rastlanılamayacak kadar az sayıda blastik karakterde hücreler bu büyütmede yakalanabilir.

 

(3)  40x büyütme:

 Kuyruk bölgesi civarında eritrositlerin birbiri üzerine binmesinin minimal olduğu bir bölgede 15 ayrı alanda lökositler sayılıp ortalaması alınır. Ortalama saha başına bir lökosit bulunması durumunda lökosit toplam sayısının 2 000 civarında olduğu tahminen söylenebilir.

(4)   100x büyütme ( immersiyon objektifi ) :

 Detaylı olarak tüm morfolojik değişikliklerin gözlenebileceği büyütme budur.

DEVAMI İÇİN <<<

 

 

İçerikler hakkında daha fazla bilgi için draergin@mynet.com adresine yazabilirsiniz. (2007)