İDRAR ANALİZİ ve SEDİMENTİ-3

Dr.Ahmet ERGİN

Aile Hekimliği Uzmanı

 

ÜRİK ASİT KRİSTALİ

 • Sarı- kahverengi renkte veya renksizdir.

 • Kama, halter, baklava, prizmatik rozetler, kübik, oval, düzensiz- hexagonal tabakalar halinde görülebilir.

 • Santrifüj sonrası tüpün dibinde pembe bir çökelti oluşturur

 • İdrarda normalde bulunabilir. Klinikle uyumlu olarak görülmesi patolojik sayılabilir.

 • Görüldüğü durumlar:

  - Taş (Taze idrarda bulunması teşhisi açısından önemli olabilir kümeler halide saptanırsa böbrek- mesanede taş göstergesidir)

  - Gut

  - Akut ateşli hastalıklar

  - Kronik nefritik sendrom

SİSTİN KRİSTALİ

 • Renksiz - hexagonaldir (6 köşeli). Refraktildir. Taze idrarda biraraya gelme eğilimdedir.

 • İdrarda normalde bulunabilir.

 • Klinikle uyumlu görülmesi patolojik sayılabilir. Sistinüri denir.

 • Görüldüğü Durumlar:

  - Konjenital sistinüri (Klinik olarak tek anlamlı kristalüridir)

  - Wilson hastalığı

BİLURİBİN KRİSTALİ

 • Sarı- kırmızı- kahverengi renktedir. Baklava, iğne, granüler şekilinde görünür.

 • Biluribin yüksekliği olan durumlarda: Obs. Sarılık, karaciğer kanseri, karaciğer sirozu, tifo, kızıl, fosfor zehirlenmesinde görülür.

 

ÜRAT KRİSTALLERİ

 • Sarı-pembe- turuncu (tuğla rengi) renktedir.

 • İdrarda normalde bulunabilir.Yüksek ateş, sıvı kaybında da olabilir

 

SODYUM ÜRAT KRİSTALİ 

 • Sarı-kahverenkli renksizdir.Amorf veya kristal şekilde olabilir.Yelpaze, ince uzun prizmalar şeklindedir.

 • İdrarda normalde bulunabilir.

 • Ateşli hastalıklar durumlarında da görülebili

KOLESTEROL KRİSTALİ

 • Renksizdir. Bir- birkaç köşesi kesik veya çentikli, geniş, yassı dikdörtgen tabakalar şeklinde görülür.

 • İdrarda normalde bulunabilir

        - Dondurulmuş- beklemiş idrarda.

        - Nefrotik sendrom

        - Lenfatik obs.

        - Lipoid nefroz, membranöz glomerülonefrit

        - Sistit, pyelit gibi hastalıklarda görülür.

 

KALSİYUM SÜLFAT KRİSTALİ

 • Uzun renksiz iğneler- uzun prizmalar şeklinde görülür.

 • Klinik önemi yoktur

İDRAR SEDİMENTİ DEVAMI İÇİN

İçerikler hakkında daha fazla bilgi için draergin@mynet.com adresine yazabilirsiniz.